Uchwała nr 007.11.2018 Rady Miejskiej w Tuliszkowie

z dn. 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic

oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków