Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej

dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 72 w m. Tuliszków od km 13+074 do km 14+174”