Zmiana

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków

 na lata 2017-2020