Zmiana

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017 - 2020