Zarządzenie numer 0050.69.2016

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 15.11.2016 r.

_____________________________________________________________

w sprawie

projektu uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2017 rok

______________________________________________________________