Zarządzenie numer 0050.53.2016

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 1.09.2016 r.

_____________________________________________________________

w sprawie

ustalenia terminu do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2016 r.

 _____________________________________________________________