Postanowienie Nr 10/16

Komisarza Wyborczego w Koninie

z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie szczegółowych warunków technicznych karty do głosowania oraz nakładki na

kartę do głosowania, sporządzonej w alfabecie Braille’a w referendum gminnym w sprawie

odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków przed upływem kadencji zarządzonym na

dzień 6 listopada 2016 r.