Postanowienie nr 16/16 Komisarza Wyborczego w Koninie

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Tuliszkowie

w referendum gminnym dotyczącym odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 przed upływem kadencji,

zarządzonym na dzień 6 listopada 2016 r.