Uchwała RIO w Poznaniu

z dnia 3 sierpnia 2016 r.

 wyrażająca opinię o możliwości sfinansowania deficytu

budżetu Gminy i Miasta Tuliszków