Zarządzenie numer 0050.38.2016

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 4.07.2016 r.

_____________________________________________________________

w sprawie

powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. "Budowa drogi na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 55/46 w Grzymiszewie"

______________________________________________________________