Zarządzenie numer 0050.11.2016

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 2.03.2016 r.

_____________________________________________________________

w sprawie

przekazania w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości oznaczonej numerem działki 689/2, w obrębie Grzymiszew

______________________________________________________________