Informacja

w sprawie losowania składów obwodowych komisji do spraw referendum

w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.