Zamknij okno Drukuj dokument

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Przedmiotem działania są sprawy związane z rolnictwem, mieniem komunalnym, planem zagospodarowania przestrzennego, infrastrukturą komunalną/ wodociągi, kanalizacja, drogi i ulice itp./ ochroną środowiska, budżetem, podatkami i opłatami lokalnymi oraz opłatami za wodę i ścieki. Skład osobowy :

Przewodniczący:

Stefan Markiewicz        

Członkowie:       

Zdzisław Sikorski

Zdzisław Choinka

Andrzej Szymczak

Jan Mikołajczyk

Magdalena Danisz

Andrzej Janczewski

Jan Nowakowski

- wygaśnięcie mandatu radnego RM w Tuliszkowie dn. 21.08.2017 r.

 

 

Alina Nowakowska - powołana na członka komisji dn. 28.12.2017 r.

 

Marek Zabłocki

 

Do zadań komisji należy ponadto:

1.       Współdziałanie z organizacjami związkowymi, społeczno - zawodowymi, młodzieżowymi, kobiecymi, spółdzielczymi i innymi organizacjami społecznymi o charakterze gospodarczym, kulturalnym i socjalnym w zakresie zadań Rady Miejskiej.

2.       Współdziałanie z organami samorządu mieszkańców /samorządem Mieszkańców m. Tuliszkowa z Radami Sołeckimi/.

3.       Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.

4.       Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych na spotkaniach z wyborcami.

5.       Rozpatrywanie w i ocena postulatów, projektów i inicjatyw organizacji społeczno - zawodowych i poszczególnych obywateli będących w zakresie działania komisji.

6.       Badanie i opiniowanie spraw zleconych przez Radę Miejską.

7.       Rozpatrywanie z własnej inicjatywy spraw istotnych dla społeczno - gospodarczego i przestrzennego rozwoju gminy, kształtowania i społecznego wykorzystania środowiska naturalnego oraz zaspokajania potrzeb społecznych.

8.       Przedstawianie spraw do rozpatrzenia przez Radę.

9.       Opiniowanie spraw będących przedmiotem ich działania omawianych przez Radę.

 

Załączniki

uchwała z dn. 28.12.2017r. (86.9kB)    

Metadane

Źródło informacji:Alina Przybysz
Data utworzenia:2014-12-11 09:48:21
Wprowadził do systemu:Magdalena Potrzebowska
Data wprowadzenia:2014-12-11 09:48:25
Opublikował:Magdalena Potrzebowska
Data publikacji:2014-12-11 09:50:04
Ostatnia zmiana:2018-01-11 10:03:58
Ilość wyświetleń:787