ZAWIADOMIENIE

 

Biuro Rady  Miejskiej w Tuliszkowie informuje,

 

że w dniu 26 kwietnia 2013 r. o godz. 14.00

 

 w sali nr 25 Urzędu GiM Tuliszków,

 

odbędzie się XXIV sesja RM w Tuliszkowie.