Uchwała numer 0007.42.2012
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 28.06.2012r.