Zamknij okno Drukuj dokument

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie 

Pl. Wolności 3,

62-740 Tuliszków.

zaprasza:

  od poniedziałku do piątku 8:00-16:00
 

Filia w Piętnie
Remiza OSP
62-740 Tuliszków
czynna:
poniedziałek, środa 9:30-14:30

Filia w Grzymiszewie
Pl. Wolności 1
62-740 Tuliszków
czynna:
poniedziałek, wtorek 9:00-14:00
środa, czwartek 12:00-17:00
 

Uchwała Nr XXXV/204/2001

Rady Miejskiej w Tuliszkowie

dnia

w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie.

            Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. nr 110, poz. 721 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. Zm.), w związku z art.40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz±dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r., nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska w Tuliszkowie uchwala co następuje:

                                                                       § 1

Nadaje się Statut Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie stanowi±cy załą cznik nr 1 do niniejszej uchwały.

                                                                       § 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie.

                                                                       § 3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr XXII/119/1992 r. z dnia 28 maja 1992 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Tuliszkowie.

                                                                       § 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz±cy

Rady Miejskiej w Tuliszkowie

/-/ Zbigniew Gradecki

Załączniki

statut miejsko gminnej biblioteki publicznej w tuliszkowie (48.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marcin Mrugas
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Mrugas
Data wprowadzenia:2006-12-11 14:04:27
Opublikował:Marcin Mrugas
Data publikacji:2006-12-11 14:06:01
Ostatnia zmiana:2016-08-02 15:30:20
Ilość wyświetleń:12044