STRUKTURA ORGANIZACYJNA
URZĘDU GMINY I MIASTA W TULISZKOWIE
 
Krzysztof Roman - Burmistrz Gminy i Miasta - tel .: 63 279 31 16 wew. 62
 e-mail: roman@tuliszkow.pl

Anna Nawrocka - Skarbnik Gminy i Miasta - tel .: 63 279 31 16 wew. 64

e-mail: skarbnik@tuliszkow.pl
 
Magdalena Zielińska- Zastępca Kierownika USC- tel. tel .: 63 279 31 16 wew. 71

e-mail: usc@tuliszkow.pl


Anna Kasprzak-  Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego- tel. 63 279 31 16 wew. 88

e-mail: fundusze@tuliszkow.pl


Mariola Gronostaj -  p o. Kierownika Referatu Centrum Usług Wspólnych tel. 63 279 31 16 wew. 74

e-mail: cuw@tuliszkow.pl


Magdalena Potrzebowska- Kierownik Referatu Ogólnoorganizacyjnego- tel. 63 279 31 16 wew. 77

e-mail: informatyk@tuliszkow.pl

Krzysztof Szelewski - Radca Prawny Urzędu Gminy i Miasta - tel .: 63 279 31 16

Sekretariat

Sekretarka Marta Janczak - - tel .: 63 279 31 16 wew. 86, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

I. Referat Finansowy :
 
  Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
- tel.: 63 279 31 16 wew. 65 lub bezpośredni: 63 279 17 65 pok. 12, e-mail: ksiegowosc@tuliszkow.pl
  Inspektor Dorota Siepka
  Inspektor Emilia Pietrzak
  Inspektor Aleksandra Dysma

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej
- tel .: 63 279 31 16 wew. 69 lub bezpośredni: 63 279 17 69 pok. 1, e-mail: podatki@tuliszkow.pl
  Inspektor Mirosława Miczyńska
  Inspektor Monika Linka
  
Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat
- tel.: 63 279 31 16 wew. 79 lub bezpośredni: 63 279 17 79 pok. 1,e- mail: podatki@tuliszkow.pl
  Inspektor Jolanta Fic
 
- tel .: 63 279 31 16 wew. 84 lub bezpośredni: 63 279 17 84 pok. 26, e-mail: praszewska@tuliszkow.pl 
  Inspektor Paulina Raszewska
 

II. Referat Ogólnoorganizacyjny :
 
Stanowisko pracy ds. obsługi rady i wyborów
- tel .: 63 279 31 16 wew. 68 lub bezpośredni: 63 279 17 68 pok. 11, e-mail: biurorady@tuliszkow.pl
Inspektor Alina Przybysz

  Stanowisko pracy ds. obywatelskich i obrony cywilnej

- tel .: 63 279 31 16 wew. 72 lub bezpośredni: 63 279 17 72 pok. 3, e-mail: ewid_lud@tuliszkow.pl
Inspektor Magdalena Markiewicz

  Stanowisko ds.cyfryzacji urzędu i ochrony danych osobowych
- tel .: 63 279 31 16 wew. 77 lub bezpośredni: 063 279 17 77 pok. 19, informatyk@tuliszkow.pl
Inspektor Magdalena Potrzebowska
               
  Stanowisko pracy ds. obsługi interesanta, sekretariatu i archiwum
- tel .: 63 279 31 16 wew. 61 lub bezpośredni: 63 279 17 61, e- mail: informacja@tuliszkow.pl
Inspektor Tomasz Pałasz

- tel .: 63 279 31 16 wew. 78 lub bezpośredni: 63 279 17 78 pok. 27, e-mail: archiwista@tuliszkow.pl
Podinspektor Waldemar Dzięgielewski
 
Stanowisko pracy ds. gospodarczych, promocji i sportu
- tel .: 63 279 31 16 wew. 63 lub bezpośredni: 63 279 17 63 pok.13, e-mail: promocja@tuliszkow.pl
Inspektor Sylwia Piechocińska    

Podinspektor Maciej Pieszak, e-mail: maciej.pieszak@tuliszkow.pl
 
Stanowisko pracy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
- tel .: 63 279 31 16 wew. 63 lub bezpośredni: 63 279 17 63 pok. 13, e-mail: jokonska@tuliszkow.pl
Inspektor Justyna Okońska

Stanowisko pracy ds. kontroli zarządczej. kadr i płac
- tel .: 63 279 31 16 wew. 73 lub bezpośredni: 63 279 17 73 pok. 18, e-mail: kadry@tuliszkow.pl
Inspektor Karolina Głogowska


III. Referat Rozwoju Gospodarczego :
 
 Stanowisko pracy ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami
- tel .: 63 279 31 16 wew. 83 lub bezpośredni: 63 279 17 83 pok. 22, e-mail: mienie_kom@tuliszkow.pl
Inspektor Aleksandra Małolepsza

- tel .: 63 279 31 16 wew. 83 lub bezpośredni: 63 279 17 83 pok. 22, e-mail: ppaczesna@tuliszkow.pl

Podinspektor Paulina Pacześna


  Stanowisko pracy ds. środowiska i gospodarki komunalnej
- tel .: 63 279 31 16 wew. 84 lub bezpośredni: 63 279 17 84 pok.26, e- mail: ochrona_srod@tuliszkow.pl
Inspektor Anna Jesiołkiewicz

  Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego
- tel .: 63 279 31 16 wew. 67 lub bezpośredni: 63 279 17 67 pok. 24, e-mail: paulina.rusek@tuliszkow.pl
Inspektor Paulina Rusek


- tel .: 63 279 31 16 wew. 82 lub bezpośredni: 63 279 17 82 pok. 21, e-mail: planowanie@tuliszkow.pl
Podinspektor Szymon Kunicki


   Stanowisko pracy ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony zwierząt
- tel .: 63 279 31 16 wew. 84 lub bezpośredni: 63 279 17 84 pok. 26, e-mail: rolnictwo@tuliszkow.pl
 Inspektor Mariola Musiałowska

Stanowiska pracy ds. budownictwa i inwestycji
- tel .: 63 279 31 16 wew. 67 lub bezpośredni: 63 279 17 67 pok. 24, e-mail: drogi@tuliszkow.pl
Inspektor Justyna Urzędowska

Inspektor Anna Połatyńska

e-mail: drogownictwo@tuliszkow.pl

Inspektor Łukasz Kurek

 e-mail:  inwestycje@tuliszkow.pl

Inspektor Marta Pacholska

  e-mail: mpacholska@tuliszkow.pl

Referent  Marta Wróbel

  e-mail: marta.wrobel@tuliszkow.pl

Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
- tel .: 63 279 31 16 wew. 88 lub bezpośredni: 63 279 17 88 pok. 17, e-mail: mkutkowska@tuliszkow.pl 
Podinspektor Magdalena Kutkowska


Stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
- tel .: 63 279 31 16 wew. 88 lub bezpośredni: 63 279 17 88 pok. 17, e-mail: fundusze@tuliszkow.pl
Inspektor Anna Kasprzak


IV. Referat Centrum Usług Wspólnych :
 
Stanowisko pracy ds. ewidencyjno - księgowych
tel.:63 279 17 74  lub bezpośredni: 63 280 30 40 ; pok. 6, cuw@tuliszkow.pl
Starszy Inspektor Danuta Maćczak
Referent ds. ewidencyjno- księgowych Alicja Jagodzińska 

Referent ds. ewidencyjno- księgowych Piotr Antczak


Stanowisko pracy ds. kadr i płac
tel.:63 279 17 74 lub bezpośredni: 63 280 30 40; pok. 6, cuw@tuliszkow.pl
Inspektor Ewelina Fabiańska  

 Stanowisko pracy ds. oświaty i wychowania
tel.:63 279 17 76  lub bezpośredni: 63 280 30 40; pok. 5, cuw@tuliszkow.pl 
Podinspektor Krystyna Janiszyn


Koordynatorzy  do spraw dostępności


Inspektor Magdalena Potrzebowska
Koordynator do spraw dostępności cyfrowej
te.: 63 279 17 77; pok.19
informatyk@tuliszkow.pl

Inspektor Sylwia Piechocińska
Koordynator do spraw dostępności informacyjno- komunikacyjnej
tel. 63 279 17 63 ; pok. 13
promocja@tuliszkow.pl

Inspektor Justyna Okońska
Koordynator do spraw dostępności architektonicznej
tel. 63 279 17 63 ; pok. 13
jokonska@tuliszkow.pl