Wykaz obejmujący udział wynoszący 13207/110222 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Tuliszków, przeznaczonej do sprzedaży.