Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

Ogorzelczyn I