Zarządzenie Nr 0050/9/2015 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie