Skład Rady Miejskiej

 

·        Barbusiańska Lidia

·        Bąkowski Tadeusz

·        Ciesielski Grzegorz

·        Czekała Piotr - przewodniczący Rady Miejskiej 

·        Gradecki Zbigniew

·        Jaworska Danuta

·        Kania Janina

·        Kłodawski Jerzy

·        Konieczka Krzysztof - zastępca burmistrza

·        Kopczyńska Henryka

·        Łusiaczyk Józef

·        Marciniak Roman

·        Matuszewski Zenon

·        Mrugas Janina

·        Nowak Józef

·        Pacholski Władysław

·        Radecki Bohdan

·        Rybicki Daniel

·        Rządkowski Ryszard

·        Ścisły Roman

·        Zajdlic Zenon

·        Ziemiański Mirosław