Szacowanie ceny dotyczy opracowania kompletnych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia / zgłoszenia na budowę dla zadań pn.:

„Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Sarbicko (młyn)”,

„Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Zadworna”,

„Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Sarbicko (łąki)”.