OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I

 z dnia 28 listopada 2022 r.

 o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tuliszkowie

 przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2022 r