Informacja

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 o godz. rozpoczęcia pracy w dniu głosowania.