Projekty uchwał na LXI sesję Rady Miejskiej w Tuliszkowie w dniu 28 listopada 2022 r.