Uchwała nr XVII/73/2022 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin " Czyste Miasto, Czysta Gmina"od 1 stycznia 2023 roku.