Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. : „Remonty dróg w miejscowości Zadworna”