Remont i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie –

etap I remont i przebudowa dachu.