Projekty uchwał na LIX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej  w Tuliszkowie w dniu  5 października 2022 r.