Imienny wykaz głosowania na LVIII sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

 w dniu  29 września 2022 r.