ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: „Modernizacja szatni w hali widowiskowo-sportowej w Tuliszkowie”