ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2022 rok