Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wyposażenia i materiałów dydaktycznych ramach zadania pn.: „Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Laboratoria Przyszłości”