UCHWAŁA NR 0007.36.2022 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 15 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.25.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zadworna, gmina Tuliszków