UCHWAŁA NR 0007.32.2022 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 15 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.16.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krępa, gmina Tuliszków