Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. : „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych masą mineralno – asfaltową na terenie Gminy i Miasta Tuliszków”