Protokół nr LV/2022
z LV  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie odbytej w dniu 15 czerwca  2022 r. o godz. 15-tej w   sali nr 25 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie