Obwieszczenie Dyrektora  Zarządu  Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 6.07.2022 r