Projekty uchwał na LVI sesję Rady Miejskiej  w Tuliszkowie w dniu 15 lipca 2022 r.