UCHWAŁA NR 0007.26.2022 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 15 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy FinansowejGminy i Miasta Tuliszków na lata 2022-2025