Biuro  Rady  Miejskiej  w Tuliszkowie informuje, że  w  dniu  15 czerwca 2022r. o godz. 15:00  sali  nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie odbędzie się LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie