Obwieszczenie Dyrektora  Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 31.05.2022 r. na potrzeby realizacji inwestycji pn. : " Budowa gazociagu DN 200, MOP 6.3 MPa na terenie gminy Stare Miasto". Odcinek od wpięcia do proj. Gazociągu w miejscowości. Nowy Śiwat do Centrum Logistycznego w Żdżarach- Etap I.