Obwieszczenie Dyrektora  Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 31.05.2022 r.