Obwieszczenie Starosty Tureckiego o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą "Rozbudowa ulicy patrzykata w Tuliszkowie".