Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do udziału w postępowaniu dot. złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.: „Przebudowa dróg na Placu Wolności w Grzymiszewie”, „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Grzymiszewie” i „Przebudowa ulicy Słonecznej w Grzymiszewie”