UCHWAŁA NR 0007.16.2022 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2022 rok.