Obwieszczenie Dyrektora  Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 27.04.2022 r.