Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 28.04.2022 r.