1. Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego (branża drogowa, elektryczna) nadzorującego realizację inwestycji Budowa łącznika pomiędzy DK 72 a drogą powiatową Tuliszków-Wróblina”.