Projekty uchwał na LII sesję Rady Miejskiej  w Tuliszkowie w dniu 20 kwietnia 2022 r.